Tên tài khoản  
Nhà cung cấp
Mã PIN  
Số serial  
Loại tiền
Game
Mã bảo vệ
 
 

Hỗ trợ các loại thẻ sau : Vina, Mobi, Viettel,VTC, FPT GATE, Mega Card Mệnh giá chung cho thẻ Vina, Mobi, viettel, VTC, FPTgate, Mega Card đây nhé!

Dịch vụ: Mua mã thẻ | Nạp thẻ trả trước | Thanh toán cước trả sau

Tính quy đổi theo xu :
Thẻ 10K - 10.000 xu
Thẻ 20K - 25.000 xu
Thẻ 50K - 70.000 xu
Thẻ 100K - 150.000 xu
Thẻ 200K - 350.000 xu
Thẻ 500K - 1.000.000 xu
Thẻ 1tr - 2.500.000 xu

Tính quy đổi theo lượng :
Thẻ 10K - 10 lượng
Thẻ 20K - 25 lượng
Thẻ 50K - 70 lượng
Thẻ 100K - 150 lượng
Thẻ 200K - 350 lượng
Thẻ 500K - 1.000 lượng
Thẻ 1tr - 2.500 lượng